ჩვენი მოწყალების ცენტრი სრულიად უსასყიდლოდ ემსახურება პაციენტებს, ასევე უსასყიდლოდ ამზადებს პროფესიონალ კადრებს. ასე რომ ჩვენი არსებობა მხოლოდ საზოგადების მხარდაჭერითაა შესაძლებელი.